1. Zabrania się publikowania treści sprzecznych z normami współżycia społecznego, wzywających do popełnienia przestępstw lub propagujących przemoc.
  2. Zabrania się nawoływania do nienawiści rasowej, etnicznej bądź wyznaniowej.
  3. Zakazane jest podszywanie się pod przedstawicieli serwisu EBIB, bądź innych użytkowników.
  4. Wypowiedzi użytkowników nie mogą naruszać praw autorskich oraz wykorzystywać znaków towarowych lub innych praw podmiotowych osób trzecich.
  5. Wypowiedzi nie mogą zawierać treści obscenicznych, wulgarnych i obraźliwych dla innych użytkowników bądź osób trzecich.
  6. Zabrania się wielokrotnego publikowania postów o identycznej bądź zbliżonej treści.
  7. Zabrania się publikowania postów o treści komercyjnej (reklam i ogłoszeń).
  8. Ostateczną instancją nadzorującą Forum jest Administrator. Jego decyzje nie podlegają odwołaniom
EBIB nie odpowiada za treści publikowane na forum, które są jawne dla wszystkich, ponieważ za każdą opublikowaną wypowiedź odpowiedzialny jest jej autor.