1

Temat: Ogłoszenia nieaktualne

W tym miejscu znajdują się ogłoszenia w których upłynął termin nadsyłania dokumentów

Serwis EBiB Praca

2

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutacje na stanowisko
bibliotekarza w Zakładzie Czasopism

Od kandydatów oczekujemy:
- znajomości formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów katalogowania,
- doświadczenia w opracowywaniu wydawnictw ciagłych,
- dobrej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego,
- dobrej znajomości języka rosyjskiego,
- biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
- komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

Tryb pracy: pełny etat, praca jednozmianowa
Wymagane dokumenty: CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (DzU nr 101, poz. 926)

Zgłoszenia przyjmowane sa w terminie do 19 kwietnia 2010 r.
Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Serwis EBiB Praca

3

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutacje na stanowisko kierownika Zakładu
Znormalizowanych Numerów Wydawnictw.

Od kandydatów oczekuje się:
- wykształcenia wyższego,
- biegłej znajomości języka angielskiego,
- dobrej znajomości rynku wydawniczego,
- komunikatywności i umiejętności w pracy w zespole,
- zdolności kierowniczych,
- znajomości uregulowań prawnych z zakresu funkcjonowania rynku
wydawniczego.Termin zgłaszania sie kandydatów upływa 19 kwietnia 2010 r.

Serwis EBiB Praca

4

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutacje na stanowisko
młodszego bibliotekarza w Zakładzie Starych Druków.

Od kandydatów oczekuje się:
- wykształcenia wyższego humanistycznego (preferowani absolwenci filologii klasycznej)
- bardzo dobrej znajomości języka łacińskiego
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego.


Termin zgłaszania się kandydatów upływa 19 kwietnia 2010 r. Rozmowy z kandydatami odbędą się 22 kwietnia 2010 r. Rozmowy przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora BN.

Serwis EBiB Praca

5

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Konkurs na stanowisko specjalisty ds. projektów w Sekretariacie
Organizacyjnym

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutacje na stanowisko specjalisty ds.
projektów w Sekretariacie Organizacyjnym.
opis stanowiska:
- prowadzenie merytoryczne i administracyjne (w ograniczonym zakresie
także finansowe) projektów z zakresu działalności SO BN;
- obsługa formalna realizacji projektów, w tym finansowanych z dotacji
MKiDN, z uwzględnieniem procedur obowiązujących w BN;
- kontakt z partnerami zewnętrznymi BN w zakresie realizacji projektów;

tryb pracy:
pełny etat

wymagania:
- wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne;
- znajomosc języka angielskiego;
- biegła znajomosc pakietu MS Office (lub ekwiwalentnego) i środowiska
internetowego. Mile widziana umiejętność obsługi programów graficznych;
- zainteresowanie szeroko rozumiana problematyka działań promocyjnych
realizowanych przez instytucje kultury;
- komunikatywność, kreatywność, umiejętność samodzielnej pracy,
zdolność analitycznego myślenia, dokładność, dobra organizacja pracy,
odporność na stres;
- dobrze widziane doświadczenie w pracy przy realizacji projektów (np.
wystawienniczych, wydawniczych lub innych o charakterze publicznym);
- dobrze widziana znajomość zasad prawidłowej gospodarki finansowej
środkami publicznymi;

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2010 r.
Rozmowy z wybranymi kandydatami odbędą się w dniu 10 maja 2010 r.
Przeprowadzi je komisja powołana przez Dyrektora BN.

Serwis EBiB Praca

6

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Narodowa
Dokładny adres = al. Niepodległości 213 Warszawa
Data złożenia oferty = 08-05-2010
Data ważności ogłoszenia = 30-05-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = kustosz
Zakres obowiązków = opis bibliograficzny
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 01.06.2010
Proponowane wynagrodzenie =  2000 netto

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = mgr filologii polskiej, uprawnienia nauczycielskie
Dodatkowe wymagania = j. angielski komunikatywny, obsługa komputera, znajomość bibliotecznych programów komputerowych
Inne wymagania = dokładność, umiejętność współpracy w zespole, wysoka kultura osobista
Wymagane dokumenty =

Usunięte przed terminem na wniosek pracodawcy

Serwis EBiB Praca

7

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs ogólnopolski na stanowisko kustosza z powierzeniem funkcji Dyrektora Biblioteki Głównej
Wymagania:
- ukończone studia wyższe magisterskie lub równorzędne,
- ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej*,
- posiadanie stopnia naukowego doktora,
- 10–letni staż pracy w bibliotece naukowej, w tym co najmniej 4-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
- co najmniej miesięczna praktyka specjalistyczna w innej, poza macierzystą, bibliotece naukowej, potwierdzona zaświadczeniem o jej ukończeniu.
- przedstawienie koncepcji działania i rozwoju Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Serwis EBiB Praca

8

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = NASK
Dokładny adres = www.nask.pl
Data złożenia oferty = 28-04-2010
Data ważności ogłoszenia = 16-05-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Specjalista ds. obsługi zgłoszeń w Zespole Dyżurnet.pl
Zakres obowiązków = obsługa zgłoszeń użytkowników Internetu dot. szkodliwych treści w sieci;
przygotowywanie sprawozdań okresowych z podjętych działań;
współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w dziedzinie przeciwdziałania;
rozpowszechniania szkodliwych treści w Internecie oraz na rzecz wzrostu świadomości użytkowników.

Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 01-06-2010
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe wykształcenie;
Dodatkowe wymagania = znajomość podstaw technicznych funkcjonowania sieci Internet;
umiejętność pracy w zespole ;
znajomość języka angielskiego;
gotowość do podnoszenia kwalifikacji ;
wysoka motywacja do pracy;
odporność na stres;
samodzielność i inicjatywa;
wysoka kultura osobista;
gotowość do pracy z treściami szkodliwymi w sieci;
znajomość społecznych aspektów Internetu

Inne wymagania = Atutem będzie:
praca przy projektach społecznych;
kilkuletnie doświadczenie zawodowe;
znajomość zjawisk związanych z występowaniem niepożądanych treści w Internecie;
doświadczenie w kontaktach z klientami.

Serwis EBiB Praca

9

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE
Dokładny adres = Al. Ujazdowskie 19, 00-557 Warszawa
Data złożenia oferty = 05-05-2010
Data ważności ogłoszenia = 17-05-2010
OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Documents and Records Management Assistant, G5
Zakres obowiązków = Background   
   
  The Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) is the principal institution of the OSCE responsible for the human dimension.  ODIHR is active throughout the OSCE area in the fields of election observation, democratic development, human rights, tolerance and non-discrimination, and the rule of law. ODIHR’s assistance projects and other activities are implemented in participating States in accordance with ODIHR’s mandate.

Tasks and Responsibilities

Under the general supervision of the Documents and Records Management Officer the incumbent will perform the following duties:

Maintenance of the electronic and paper archives for the entire Office and individual Departments.
Reviewing documents for content and defining their initial distribution, and determining documents for retention and for retirement/destruction.
Proposing and implementing office-wide standards and policies for the distribution and storage of documents, including organization of electronic systems, archive indexes, databases and spreadsheets.
Coordinating implementation of policies and tools developed by the Central Records and Documents Management Unit in the Secretariat, Vienna.
Providing guidance on archiving and record management to the staff and Departments’ management.
Training the ODIHR staff on all aspects of archiving and registry, and usage of the DOC.IN documents repository.
Coordinating and supporting document distribution at the ODIHR conferences and their post-event processing.

Tryb pracy = full time
Data zatrudnienia = 01-06-2010
Proponowane wynagrodzenie =  Monthly remuneration, subject to social security deductions, is approximately 5,900 PLN.  OSCE salaries are exempt from taxation in Poland.

Social security will include participation in the Vanbreda International medical insurance scheme (current approximate deduction for a staff member is 35 Euro) and OSCE Provident Fund. The Organization contributes an additional amount equivalent to 15% of the employee's salary to this pension-style fund while the employee contributes 7.5%. Other allowances and benefits are similar to those offered under the United Nations Common System for general services employees.

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Necessary Qualifications   
   
  Completed secondary education, supplemented by training in records or information management, information classification and retrieval, or similar.
Four years of administrative/clerical experience, preferably in the field of archiving/records or information management within an international organization.
Excellent knowledge of English, including excellent communication skills to interact with help-line requestors and staff members seeking advice; working knowledge of other official OSCE languages, especially Russian, is an asset.
Knowledge of relevant computer applications (document management, relational databases, and spreadsheet applications) is essential.
Ability to work independently, under pressure and in confidence.
Strong analytical skills.
Accuracy and attention to detail in the review, classification, structuring and distribution of documentation.
Tact in dealing with external parties and colleagues requesting information, files or searches with archiving software.
Ability to conduct training sessions for ODIHR staff; topics may include databases and search tools, archival standards, and records management procedures.
Ability to work with people of different cultural backgrounds.

Dodatkowe wymagania =
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = If you wish to apply for this position, please use the OSCE's online application link found under http://www.osce.org/employment/13108.html.
Only the OSCE on-line applications will be accepted and short-listed applicants contacted.
Please note that vacancies in the OSCE are open for competition only amongst nationals of participating States; please see http://www.osce.org/about/13131.html.
The OSCE is committed to achieving a better balance of women and men within the Organization. Female candidates are particularly encouraged to apply.
Please note that in the event of invitation for interview, the OSCE is unable to reimburse costs incurred.

Serwis EBiB Praca

10

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego
Dokładny adres = ul. Świeradowska 43, 02 662 Warszawa
Data złożenia oferty = 20-04-2010
Data ważności ogłoszenia = 20-05-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = młodszy bibliotekarz
Zakres obowiązków = Bieżąca obsługa użytkowników w Czytelni, następnie - Wypożyczalni, a następnie zapoznanie się ze wszystkimi czynnościami wykonywanymi w Bibliotece
Tryb pracy = staż dla bezrobotnych w zależności od decyzji Urzędu Pracy, z dyżurami w weekendy
Data zatrudnienia = 01-09-2010
Proponowane wynagrodzenie =  Na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = bibliotekoznawcze licencjackie
Dodatkowe wymagania = znajomość angielskiego. Obsługa komputera jest oczywistością
Inne wymagania = chęć zapoznania się z całością funkcjonowania biblioteki akademickiej; gotowość do dyżurów wieczornych i weekendowych
Wymagane dokumenty = Curriculum Vitae

Serwis EBiB Praca

11

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = BIBLIOTEKA WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI UAM
Dokładny adres = UL. ŚW. MARCIN 90/13, 91-809 POZNAŃ
Data złożenia oferty = 10-05-2010
Data ważności ogłoszenia = 29-05-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = ETAT BIBLIOTECZNY - NA ZASTĘPSTWO
Zakres obowiązków = DYŻURY W CZYTELNI KSIĄŻEK I CZASOPISM, REALIZACJA KSIĄŻEK Z MAGAZYNÓW WIELOPOZIOMOWYCH,IN. PRACE BIBLIOTECZNE (DOSTOSOWANE POCZĄTKOWO DO UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNIKA)
Tryb pracy = PEŁEN ETAT, PRACA 2-ZMIANOWA
Data zatrudnienia = 01-06-2010
Proponowane wynagrodzenie =  UZALEŻNIONE OD KWALIFIKACJI I STAŻU

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = BIBLIOTECZNE LUB PRAWNICZE EWENT. PO STUDIACH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
Dodatkowe wymagania = OBSŁUGA KOMPUTERA, NAJLEPIEJ SYSTEMU HORIZON, ZNAJOMOŚĆ J. ANG. MILE WIDZIANA
Inne wymagania = UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE, KOLEŻEŃSKOŚĆ, POZYTYWNE NASTAWIENIE DO

CZYTELNIKÓW
Wymagane dokumenty = CV, LIST MOTYWACYJNY

Serwis EBiB Praca

12

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Główna Biblioteka Lekarska
Dokładny adres = 00-791 Warszawa, ul. Chocimska 22
Data złożenia oferty = 29.04.2010
Data ważności ogłoszenia = 29.05.2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz lub starszy bibliotekarz
Zakres obowiązków = Tworzenie i prowadzenie bazy danych pn. Polska Bibliografia Lekarska
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = od zaraz
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = bibliotekoznawcze pomaturalne, licencjackie lub wyższe; ewent. inne + praktyka biblioteczna
Dodatkowe wymagania =
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = CV

Serwis EBiB Praca

13

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej PAN
Dokładny adres = 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat72, pok. 313 (biblioteka)lub 33(sekretariat)
Data złożenia oferty = 26.05.2010
Data ważności ogłoszenia = 15.06.2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz lub starszy bibliotekarz
Zakres obowiązków = katalogowanie, bieżąca  obsługa  biblioteki w tym czytelni (średnio sześciu czytelników dziennie, czytelnia zamknięta w wakacje)
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = nawet od połowy czerwca
Proponowane wynagrodzenie =  do uzgodnienia

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = bibliotekoznawcze pomaturalne, licencjackie lub wyższe; ewentualnie  inne+praktyka biblioteczna
Dodatkowe wymagania = znajomość formatu Marc 21, program Horizon
Inne wymagania = mile widziana znajomość  języka angielskiego lub innych języków obcych
Wymagane dokumenty = CV

Serwis EBiB Praca

14

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu. Zamiejscowy Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Dokładny adres = ul. Fordońska 74, 85-719 Bydgoszcz

Data złożenia oferty = 24-05-2010
Data ważności ogłoszenia = 17-06-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = obsługa użytkowników, gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, uzupełnianie, kontrola bazy czytelników, informacja naukowa, inne prace biblioteczne   

Tryb pracy = pełny etat, praca również w soboty i niedziele
Data zatrudnienia = 17-06-2010
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia polska ze specjalizacją informacja naukowa i bibliotekoznawstwo lub wyższe ekonomiczne, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej

Dodatkowe wymagania = Biegła obsługa komputera, dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Inne wymagania = Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, sumienność, kultura osobista, dodatkowym atutem będzie znajomość programu bibliotecznego PROLIB

Wymagane dokumenty = Zainteresowane osoby o przesłanie listu motywacyjnego i życiorysu zawodowego (ze zdjęciem) opatrzonych klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883)”

Serwis EBiB Praca

15

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Dokładny adres = Płock, Plac Dąbrowskiego 2
Data złożenia oferty = 02-06-2010
Data ważności ogłoszenia = 21-06-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = obsługa użytkowników i udostępnianie zbiorów w Wypożyczalni, inne prace biblioteczne
Tryb pracy = pełny etat, w roku akademickim praca również w soboty
Data zatrudnienia = 01-07-2010
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filologia polska ze specjalizacją informacja naukowa i bibliotekoznawstwo lub inne wyższe, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Dodatkowe wymagania = dodatkowym atutem będzie znajomość programu bibliotecznego MAK
Inne wymagania = odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, komunikatywność, sumienność, kultura osobista
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

16

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Centrum NUKAT Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Dokładny adres = Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Data złożenia oferty = 07-06-2010
Data ważności ogłoszenia = 22-06-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = informatyk do pracy w zespole obsługi informatycznej katalogu centralnego NUKAT (zgłoszenia do 22.06.2010 r.).
Zakres obowiązków = obsługa informatyczna katalogu centralnego
Tryb pracy =
Data zatrudnienia = 07-2010
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = czynna znajomość i administrowanie systemami zarządzania treścią (Drupal, Joomla), znajomość Oracle`a z uwzględnieniem programowania w języku PL/SQL, gotowość poznania systemu bibliotecznego VIRTUA włączając w to zapoznanie się z budową bazy Oracle, administrowanie systemami uniksowymi (Solaris, Linux) i umiejętność programowania w języku PERL, podstawowa znajomość instalacji i administracji systemami MS Windows z uwzględnieniem narzędzi do automatycznie wykonywanych skryptów w MS Windows
Dodatkowe wymagania = znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22.06.2010 r.

Serwis EBiB Praca

17

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Muzeum Śląskie w Katowicach
Dokładny adres = al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice
Data złożenia oferty = 23-07-2010
Data ważności ogłoszenia = 15-08-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz
Zakres obowiązków = gromadzenie i opracowywanie księgozbioru, podstawowe prace konserwacyjne, obsługa czytelników, współpraca z innymi bibliotekami, prace biurowe
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 01-09-2010
Proponowane wynagrodzenie =  do uzgodnienia

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = studia wyższe, specjalność: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, historia, archiwistyka, historia sztuki lub studia kulturoznawcze
Dodatkowe wymagania = znajomość j. niemieckiego potwierdzona oficjalnym świadectwem, komunikatywna znajomość drugiego języka obcego (preferowane j. angielski; j. rosyjski; j. czeski); swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych oraz służącymi prostej edycji obrazów
Inne wymagania = samodzielność, kreatywność i zorientowanie w pracy na cele, gotowość do podnoszenia własnych kwalifikacji, udział w projektach związanych z przechowywaniem, ochroną, dokumentacją dawnych zasobów kultury
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

18

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dokładny adres = ul.Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Data złożenia oferty = 19-07-2010
Data ważności ogłoszenia = 15.08.2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = katalogowanie, obsługa czytelników, porządkowanie zbiorów
Tryb pracy = pełny etat, praca zmianowa oraz w soboty i niedziele
Data zatrudnienia = 01-09-2010
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wykształcenie  magisterskie bibliotekarskie
Dodatkowe wymagania = znajomość MARC 21, bardzo dobra znajomość angielskiego
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = podanie, życiorys

Serwis EBiB Praca

19

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Dokładny adres = al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Data złożenia oferty = 19-07-2010
Data ważności ogłoszenia = 24-08-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Dyrektor Biblioteki Głównej
Zakres obowiązków = organizowanie i nadzór nad pracami i zadaniami Biblioteki Głównej, reprezentowanie Biblioteki Głównej na zewnątrz w granicach udzielonych pełnomocnictw, nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów, wnioskowanie w sprawach pracowniczych oraz w sprawach bazy materialnej Biblioteki, planowanie budżetu Biblioteki na działalność podstawową i nadzór nad wykorzystaniem środków przyznanych przez Uczelnię, planowanie wykorzystania bibliotecznego bezosobowego funduszu płac i nadzór nad jego rozliczaniem, podpisywanie zamówień i obciążających Bibliotekę faktur na działalność podstawową w części merytorycznej, udział w posiedzeniach Senatu.
Tryb pracy = Pełen etat
Data zatrudnienia = 01-10-2010
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Stopień naukowy, preferowane bibliotekoznawstwo lub nauki ekonomiczne, lub uprawnienia do zajmowania stanowisk: starszego kustosza dyplomowanego, starszego dokumentalisty dyplomowanego, kustosza dyplomowanego, dokumentalisty dyplomowanego.
Dodatkowe wymagania = co najmniej 2 publikacje z zakresu bibliotekoznawstwa, minimum 5 letni staż pracy w bibliotece naukowej, ośrodku informacji naukowej, archiwum lub muzeum albo na stanowisku nauczyciela akademickiego, w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym, znajomość systemów informatycznych stosowanych w bibliotekach, biegła znajomość języka angielskiego
Inne wymagania = znajomość problematyki zarządzania biblioteką, zdolności menedżerskie i organizatorskie, umiejętność kierowania dużym zespołem, niekaralność za przestępstwa umyślne.
Wymagane dokumenty = życiorys wraz z listem motywacyjnym, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym wykształcenie) oraz dorobek naukowy, zawodowy i organizacyjny, koncepcję funkcjonowania i kierowania biblioteką, oświadczenie o niekaralności, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

Serwis EBiB Praca

20

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Narodowa
Dokładny adres = Aleja Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
Data złożenia oferty = 31-08-2010
Data ważności ogłoszenia = 03-09-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Obsługa księgarni BN
Zakres obowiązków = Praca przy obsłudze księgarni BN
Tryb pracy = Pełny etat, praca zmianowa
Data zatrudnienia = dd-mm-rrrr
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Średnie księgarskie, bibliotekarskie lub ekonomiczne
Dodatkowe wymagania = Obsługa kasy fiskalnej i komputerowych systemów księgowo-budżetowych
Inne wymagania = - wiedza dotycząca bieżacej produkcji Zakładu-Wydawnictwa BN
znajomość rynku wydawniczego książek naukowych i popularnonaukowych
- znajomość rynku hurtowni książek
- zdolności organizacyjne
- umiejętność nawiązywania kontaktów z klientami
- inicjatywa w zakresie popularyzowania zbiorów BN we współpracy z Wydawnictwem BN

Wymagane dokumenty = CV z oświadczeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 101, poz. 926)

Serwis EBiB Praca

21

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Dokładny adres = ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków
Data złożenia oferty = 30-08-2010
Data ważności ogłoszenia = 10-09-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = młodszy bibliotekarz, bibliotekarz
Zakres obowiązków = opracowanie druków zwartych, udostępnianie zbiorów
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 15-09-2010
Proponowane wynagrodzenie =  do uzgodnienia

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe bibliotekarskie
Dodatkowe wymagania = obsługa komputera, znajomość systemów bibliotecznych głównie programu Patron, dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego i innych
Inne wymagania = praca w zespole, umiejętność organizowania pracy własnej, kreatywność, odpowiedzialność, komunikatywność

Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

22

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Max Elektronik SA
Dokładny adres = ul. Dąbrowskiego 12; 65-021 Zielona Góra
Data złożenia oferty = 22-07-2010
Data ważności ogłoszenia = 30-08-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Konsultant ds. wdrożeń systemu
Zakres obowiązków = 1. Wsparcie w użytkowaniu systemu PROLIB w przydzielonej grupie klientów,
2. Szkolenia użytkowników systemu PROLIB,
3. Testowanie zmian wprowadzanych do systemu PROLIB,
4. Tworzenie i aktualizacja dokumentacji użytkowej oprogramowania,
5. Badanie oraz definiowanie potrzeb klientów, promocja produktów.
Tryb pracy = Pełny etat
Data zatrudnienia = do ustalenia
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Wykształcenie wyższe - zalecane bibliotekarskie (ewentualnie kierunkowe studia podyplomowe
Dodatkowe wymagania = 1. Doświadczenie w pracy w bibliotece (organizacja, funkcje, warsztat merytoryczny biblioteki),
2. Umiejętność prowadzenia szkoleń i prezentacji,
3. Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów klientów,
4. Umiejętność analitycznego myślenia, komunikatywność,
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Dodatkowym atutem będzie znajomość systemu PROLIB.
Inne wymagania = Prawo jazdy kat. B.
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

23

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania
Dokładny adres = 01-447 Warszawa, Newelska 6;
Data złożenia oferty = 09-08-2010
Data ważności ogłoszenia = 15-09-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = obsługa czytelników, katalogowanie nabytków
Tryb pracy = umowa o pracę na czas określony  z możliwością przedłużenia; praca w niektóre soboty
Data zatrudnienia = najchętniej od 01-09-2010
Proponowane wynagrodzenie =  do uzgodnienia

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wykształcenie kierunkowe
Dodatkowe wymagania = obsługa komputera,znajomość MARC 21, mile widziana znajomość maka,
Inne wymagania = komunikatywny, punktualny, pracowity i samodzielny;
Wymagane dokumenty = CV oraz list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

24

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH
Dokładny adres = KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 3
Data złożenia oferty = 18-08-2010
Data ważności ogłoszenia = 15-09-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Kierownik Biblioteki Wydziałowej
Zakres obowiązków = Od kandydatów oczekujemy praktycznej i profesjonalnej znajomości zagadnień dotyczących bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, operatywności, zaangażowania, kreatywności i samodzielności.
Tryb pracy = PEŁEN ETAT UMOWA O PRACĘ
Data zatrudnienia = DO UZGODNIENIA - NAJCHĘTNIEJ OD 1 PAŹDZIERNIKA 2010r.
Proponowane wynagrodzenie =  DO UZGODNIENIA

DANE KANDYDATA
Wykształcenie =
•    uprawnienia bibliotekarza dyplomowanego lub kustosza bibliotecznego,
Dodatkowe wymagania =
•    znajomość zadań ogólnodostępnej biblioteki naukowej oraz zasad funkcjonowania systemu biblioteczno-informacyjnego szkoły wyższej,
•    wiedza i umiejętności w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotece,
•    orientacja w problemach prawa autorskiego w zakresie związanym z udostępnianiem źródeł informacji w bibliotece,
•    predyspozycje menedżerskie i organizacyjne,
•    zarządzanie zespołem ludzi (potwierdzone praktyką),
•    znajomość języka angielskiego (znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem)

Wymagane dokumenty =
•    dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dorobek zawodowy,
•    list motywacyjny,
•    pisemne opracowanie koncepcji organizacyjno-programowej Biblioteki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji jej rozwoju oraz zasad współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie
•    oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926, ze zm.);

Serwis EBiB Praca

25

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Naukowa Wyższej Szkoły Cła i Logistyki
Dokładny adres = ul. Jagielloska 82, 03-301 Warszawa
Data złożenia oferty = 20-08-2010
Data ważności ogłoszenia = 03-09-2010

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = obsługa użytkowników,udostępnianie zbiorów,kontrola bazy czytelników, prenumerata i akcesja bieżąca czasopism, informacja naukowa, inne prace biblioteczne
Tryb pracy =
pełny etat na okres próbny z możliwością przedłużenia,praca zmianowa, soboty i niedziele
Data zatrudnienia = najchętniej od 01-09-2010
Proponowane wynagrodzenie =  do uzgodnienia

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = preferowane wyższe, wymagane kierunkowe
Dodatkowe wymagania = znajomość MARC 21, mile widziana znajomość MAKa, dobrej znajomości obsługi komputera, dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego
Inne wymagania = dobrej organizacji pracy i dokładnośc,kreatywności, dużej inicjatywy i zaangażowania, zdolności komunikacyjnych, samodzielności i dokładności
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca