51

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Urząd Miasta i Gminy w Wąchocku
Dokładny adres = ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock
Data złożenia oferty = 18-02-2011
Data ważności ogłoszenia = 18-02-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Dyrektor Biblioteki Gminnej w Wąchocku
Zakres obowiązków = Nadzór i kierowanie biblioteką gminną oraz filiami bibliotecznymi.
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 01-03-2011
Proponowane wynagrodzenie =  3500

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = ukończone studia wyższe bibliotekarskie lub podyplomowe w zakresie bibliotekoznawstwa
Dodatkowe wymagania = posiada co najmniej 5-letni staż pracy w jednostkach lub instytucjach kultury,
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty =
1.      wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z motywacją,
2.      kwestionariusz osobowy,
3.      życiorys (CV),
4.      zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku kierowniczym,
5.      pisemną koncepcję funkcjonowania biblioteki (programową i organizacyjną) opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywistycznej wizji rozwoju biblioteki, współpracy z placówkami kulturalnymi i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi  i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej,
6.      kopię świadectwa pracy oraz dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
7.      oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi)
8.      oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,
9.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z konkursem,
10.  inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji

Serwis EBiB Praca

52

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Koalicja Otwartej Edukacji jest porozumieniem organizacji pozarządowych i
instytucji działających w obszarze edukacji, nauki i kultury. Celem jej
działania jest budowanie, promocja i aktywizm na rzecz otwartych zasobów
edukacyjnych.

Obowiązki koordyantora:
- Zarządzanie całością prac projektowych
- Zarządzanie przepływem informacji między członkami koalicji, organizacja
spotkań rady koalicji,
- Organizacja szkoleń
- Nawiązywanie kontaktów z osobami i organizacjami istotnymi dla działań
koalicji
- Przygotowywanie wniosków i sprawozdań
- Przygotowywanie prezentacji, dokumentów i materiałów informacyjnych

Oferujemy:
- praca na umowę zlecenie
- współpracę z interdyscyplinarnym zespołem Koalicji
- udział w szkoleniach Koalicji

Mile widziane - zainteresowanie tematyką otwartej edukacji, open access,
prawem autorskim.

Miejsce pracy: Warszawa

Serwis EBiB Praca

53

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Dokładny adres = Koszykowa 26/28 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365
Data złożenia oferty = 07.02.2011
Data ważności ogłoszenia = 28.02.2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = samodzielne stanowisko ds. pracy środowiskowej i promocji
Zakres obowiązków = - koordynacja procesu przygotowania materiałów informacyjnych i promocyjnych instytucji w tym opracowanie strategii marketingowej Biblioteki;
- organizacja i koordynacja projektów  (w tym wydarzeń)  promocyjnych organizowanych w Bibliotece;
- kreowanie wizerunku firmy;
- współopracowywanie budżetu promocyjnego;
- pozyskiwanie patronów medialnych oraz sponsorów;
- kontakty z mediami i instytucjami włączonymi w proces promocji (rozpowszechnianie przygotowanych zapowiedzi wydarzeń i informacji o Bibliotece  w mediach);
- realizacja wyznaczonej strategii marketingowej w Internecie (modyfikacje strony internetowej w zakresie informacji, promocji, reklamy, kontakty z portalami włączonymi w proces promocji).
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 15.03.2011
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = - wykształcenie wyższe
Dodatkowe wymagania = - znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel, Word);
- doświadczenie w organizowaniu różnego rodzaju spotkań, konferencji, imprez;
- biegła znajomości języka angielskiego;  pożądana znajomość drugiego języka (francuskiego, niemieckiego);
- preferowane doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
- umiejętności: pracy zespołowej, pracy z mediami, redagowania tekstów prasowych.
Inne wymagania = - dobre zdolności interpersonalne;
- kreatywność i komunikatywność;
Wymagane dokumenty = CV i list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

54

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. III Czytelnia Naukowa
Dokładny adres = Al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa
Data złożenia oferty = 01-02-2011
Data ważności ogłoszenia = 01-03-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Młodszy bibliotekarz/bibliotekarz
Zakres obowiązków = Katalogowanie zbiorów w systemie SOWA2 oraz obsługa czytelników
Tryb pracy = Pełny etat, praca zmianowa, soboty
Data zatrudnienia = 14-02-2011
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Wykształcenie wyższe kierunkowe lub humanistyczne
Dodatkowe wymagania = Znajomość formatu MARC-21 i JHP BN.
Inne wymagania = Kreatywność, komunikatywność
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

55

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Dokładny adres = ul. Warecka 1A, 00-950 Warszawa
Data złożenia oferty = 23-02-2011
Data ważności ogłoszenia = 04-03-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Pracownik czytelni i wypożyczalni Biblioteki PISM
Zakres obowiązków = Kompleksowa obsługa czytelnika
Tryb pracy = - umowa zlecenie
- wymiar czasu pracy - 20 godzin w tygodniu
Data zatrudnienia = do ustalenia
Proponowane wynagrodzenie =  1300 brutto

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = - student/ka 4, 5 roku
- bibliotekoznawstwo jako dodatkowy atut
Dodatkowe wymagania = - znajomość języka angielskiego wymagana
- biegła obsługa komputera
Inne wymagania = - wysoka kultura osobista
- rzetelność, dokładność, dyspozycyjność
- zainteresowanie polityką międzynarodową mile widziane
Wymagane dokumenty = - CV
- list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

56

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

oferty:

http://www.ncn.gov.pl/BIP/index.php?id=120

Serwis EBiB Praca

57

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = ALEPH Polska Sp. z o.o.
Dokładny adres = ul. Śmiała 22, 01-523, Warszawa
Data złożenia oferty = 15-03-2011
Data ważności ogłoszenia = 31-03-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Konsultant ds. nowych produktów
Zakres obowiązków = Wsparcie sprzedaży i wdrożeń nowych produktów, koordynacja działań marketingowych: - wizyty u potencjalnych klientów - prowadzenie prezentacji na spotkaniach zamkniętych i otwartych (np. konferencje) -przygotowanie środowiska demonstracyjnego systemów - opieka nad stroną www firmy, aktualizowanie treści - udział w planowaniu i zarządzaniu projektami

Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = do ustalenia
Proponowane wynagrodzenie =  do ustalenia

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe
Dodatkowe wymagania = język angielski, obsługa komputera.
Inne wymagania = Znajomość rynku czasopism elektronicznych, baz danych, sposobów dostępu i wyszukiwania. Znajomość systemów wspomagających pracę bibliotek. Znajomość standardów bibliotecznych. Umiejętność sprawnego posługiwania się oprogramowaniem biurowym i zasobami internetowymi. Dobrze widziane umiejętności programistyczne (html, css, sql i inne) i obsługa programów do tworzenia grafiki. Dobra organizacja pracy własnej. Mobilność (gotowość do częstych wyjazdów)
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

58

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej
Dokładny adres = ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna
Data złożenia oferty = 24-02-2011
Data ważności ogłoszenia = 30-03-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = młodszy bibliotekarz
Zakres obowiązków = opracowanie formalne i rzeczowe, reklasyfikacja, katalogowanie w programie MAK+ (niezbędna znajomość formatu MARC 21)
Tryb pracy = 1/2 etatu (możliwość regulowanych godz. pracy), praca w 2 soboty w miesiącu (10.30-14.20)
Data zatrudnienia = Najwcześniej od 15.03.2011 r.
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Absolwent (rok ukończenia 2010) Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, studium bibliotekarskiego (np. SKIBA we Wrocławiu) lub student IV lub V roku (możliwe praktyki studenckie)
Dodatkowe wymagania = Wymagane: rzetelna znajomość UKD, obsługa komputera (pakiet biurowy w stopniu podstawowym), dowolny program biblioteczny (koniecznie orientacja w MARC 21)
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

59

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Centralna Biblioteka Wojskowa
Dokładny adres = Warszawa, ul. Ostrobramska 109
Data złożenia oferty = 31.03.2011 r.
Data ważności ogłoszenia = 11-04-2011 r.

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = obsługa czytelnika w Czytelni i Wypożyczalni
Tryb pracy = umowa zlecenie, praca w systemie zmianowym i soboty
Data zatrudnienia = 15-04-2011 r.
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = kierunkowe ewentualnie humanistyczne, historyczne
Dodatkowe wymagania = biegła obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, znajomośc pakietu MS Office. Niewątpliwym atutem: znajomość formatu MARC21 oraz systemu Prolib
Inne wymagania = dyspozycyjność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

60

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Warszawski Uniwersytet Medyczny
Dokładny adres = Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
Data złożenia oferty = 20-04-2011
Data ważności ogłoszenia = 09-05-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz systemowy Nr ref. APK-2/1210-17/2011
Zakres obowiązków =
•    koordynacja procesów związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu bibliotecznego,
•    organizacja i kontrola pracy wszystkich modułów ww. systemu,
•    odpowiedzialność za zgodność operacji w ww. systemie z obowiązującymi normami i przepisami,
•    szkolenia personelu bibliotecznego w zakresie obsługi ww. systemu,
•    współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z Działem Informatyki i producentem oprogramowania,
•    kontrola ciągłości pracy procesów bibliotecznych i serwera systemu Aleph.
Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = dd-mm-rrrr
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie =
•    wykształcenie wyższe bibliotekarskie lub/i informatyczne

Dodatkowe wymagania =
•    biegła znajomość języka angielskiego,
•    doświadczenie w pracy w bibliotece na stanowisku bibliotekarza systemowego min. 2 lata,
•    znajomość struktury bazy danych (tablic) w ORACLE’u, umiejętność wyszukiwania, składnia SQL’a,
•    znajomość struktury baz danych w ALEPHie, struktury katalogów, struktury tablic, przeznaczenie tablic,
•    podstawowy poziom znajomości XMLa, HTMLa ,
•    podstawowa znajomość UNIXa i edytora vi.
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty =
•    CV, list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Serwis EBiB Praca

61

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Narodowa
Dokładny adres = Al.Niepodległości 213, 02-086 Warszawa
Data złożenia oferty = 15-04-2011
Data ważności ogłoszenia = 10-05-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = opracowanie formalne i rzeczowe dokumentów elektronicznych,
- obsługa użytkowników,
- rozpoznawanie rynku wydawniczego dokumentów elektronicznych i kontakty z wydawcami

Tryb pracy = Pełny etat
Data zatrudnienia = czerwiec 2011
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe bibliotekarskie
Dodatkowe wymagania =
praktyczna znajomość formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego, zasad katalogowania wydawnictw zwartych i ciągłych,
- doświadczenie w opracowaniu przedmiotowym publikacji
- dobra znajomość języka angielskiego,
Inne wymagania = dobra organizacja warsztatu pracy,
- umiejętność pracy w grupie
Wymagane dokumenty = CV zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
rekrutacji i list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

62

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Versita Sp. z o.o.
Dokładny adres = ul. Solipska 4a/1, 02-482 Warszawa
Data złożenia oferty = 08-04-2011
Data ważności ogłoszenia = 15-05-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = BIBLIOGRAPHER
Zakres obowiązków =
• budowa i aktualizacja baz czasopism i wydawnictw naukowych
• koordynator będzie także zarządzał podległym zespołem asystentów
Tryb pracy = umowa o dzieło
Data zatrudnienia = od zaraz
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = absolwenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
Dodatkowe wymagania =
• stały dostęp do Internetu i umiejętność wszechstronnego korzystania z jego narzędzi
• biegła znajomość języka angielskiego
• mile widziana znajomość innych języków obcych
Inne wymagania = obowiązkowość, terminowość, skrupulatność
Wymagane dokumenty = CV i list motywacyjny (oba w języku polskim i angielskim)

Serwis EBiB Praca

63

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk.
Dział Informacji i Dokumentacji Naukowej.
Dokładny adres = ul. Smętna 12, 31-343 Kraków tel. 012 637-40-22
Data złożenia oferty = 18.04.2011
Data ważności ogłoszenia = 18.05.2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Praktykant/ Praktykantka
Zakres obowiązków = - znajomość formatu MARC21 rekordu bibliograficznego oraz przepisów katalogowania,- umiejętność posługiwania się bazami danych
Tryb pracy = - pełny etat
Data zatrudnienia = od zaraz
Proponowane wynagrodzenie =  --

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe licencjackie lub w trakcie studiów,
Dodatkowe wymagania = dobra znajomość języka angielskiego, - biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows),
Inne wymagania = - komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
Wymagane dokumenty = Wymagane dokumenty: CV z oświadczeniem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (DzU nr 101, poz. 926) oraz list motywacyjny,

Serwis EBiB Praca

64

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie
Dokładny adres = International European School Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 75,02-952 Warszawa, e-mail: biblioteka@ies.waw.pl
Data złożenia oferty = 20-05-2011
Data ważności ogłoszenia = 27-05-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz Szkolny
Zakres obowiązków = Pomoc w bieżącym prowadzeniu biblioteki: katalogowanie zbiorów, obsługa czytelników, pomoc w pakowaniu zbiorów bibliotecznych przed przeprowadzką.
Tryb pracy = umowa zlecenie, praca w pełnym wymiarze godz. tj. 40h/tyg.
Data zatrudnienia = od zaraz, oferta pilna
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Student lub absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, lub osoba z wieloletnią praktyką biblioteczną.
Dodatkowe wymagania = Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie, dobra w piśmie (obsługa anglojęzycznych czytelników, katalogowanie piśmiennictwa w j. angielskim)
Inne wymagania = Znajomość zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych,dobra obsługa komputera,samodzielność,umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się warunkach,zamiłowanie do pracy z dziećmi.

Wymagane dokumenty = CV ze zdjęciem + list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

65

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Międzynarodowa Szkoła Europejska w Warszawie
Dokładny adres = International European School Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 75,02-952 Warszawa, e-mail: biblioteka@ies.waw.pl
Data złożenia oferty = 20-05-2011
Data ważności ogłoszenia = 22-06-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz Szkolny
Zakres obowiązków = Pomoc w rozwijaniu biblioteki oraz we wszystkich pracach bibliotecznych: katalogowanie zbiorów, obsługa czytelników, pomoc w aranżacji nowej przestrzeni bibliotecznej.
Tryb pracy = umowa zlecenie lub o pracę;
Praca w pełnym wymiarze godz. tj. 40h/tyg.
Data zatrudnienia = lipiec 2011.
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Bibliotekarskie lub osoba z wieloletnią praktyką biblioteczną.
Dodatkowe wymagania = Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie, dobra w piśmie (obsługa anglojęzycznych czytelników, katalogowanie piśmiennictwa w j. angielskim)
Inne wymagania = Znajomość zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych,dobra obsługa komputera,samodzielność,umiejętność pracy pod presją czasu i w zmieniających się warunkach,zamiłowanie do pracy z dziećmi.

Serwis EBiB Praca

66

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Dokładny adres = Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa
Data złożenia oferty = 26-05-2011
Data ważności ogłoszenia = 30-06-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz
Zakres obowiązków = Pomoc w bieżącym prowadzeniu biblioteki: katalogowanie zbiorów, obsługa czytelników
Tryb pracy = etat
Data zatrudnienia = 01-08-2011
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Student lub absolwent Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, lub osoba z wieloletnią praktyką biblioteczną.
Dodatkowe wymagania = Bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie, dobra w piśmie (obsługa anglojęzycznych czytelników, katalogowanie piśmiennictwa w j. angielskim)
Inne wymagania = dyżury wieczorne, sobotnie, niedzielne
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

67

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej
Dokładny adres = pl. Grunwaldzki 9, 50-377 Wrocław, bud. D-2, p. 5
Data złożenia oferty = 27-05-2011
Data ważności ogłoszenia = 30-06-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = Gromadzenie druków zwartych i ciągłych, udostępnianie zbiorów, działalność informacyjna, dokumentowanie dorobku naukowego.
Tryb pracy = pełny etat (godz. 7.30-15.30) - ZASTĘPSTWO; dyżury: wtorek lub czwartek (godz. 9.00-17.00), jedna sobota w miesiącu (godz. 9.00-14.00).
Data zatrudnienia = wrzesień 2011
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe bibliotekarskie (preferowana specjalizacja: biblioteki naukowe) / inne wyższe + studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa / student/ka ostatniego roku bibliotekoznawstwa.
Dodatkowe wymagania = Znajomość systemu bibliotecznego ALEPH, języka angielskiego na poziomie komunikatywnym oraz obsługa pakietu Microsoft Office.
Inne wymagania = umiejętność pracy z czytelnikiem, umiejętność pracy w zespole.
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny.

Serwis EBiB Praca

68

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Uczelnia Łazarskiego
Dokładny adres = Ul. Świeradowska 43, 02 662 Warszawa
Data złożenia oferty = 17-06-2011
Data ważności ogłoszenia = 24-06-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Młodszy bibliotekarz
Zakres obowiązków = Pracownik obslugi użytkowników w czytelni i wypożyczalni
Tryb pracy = 100% etatu plus cyklicznie dyżury weekendowe. W tygodniu praca 8-16 lub 11-19
Data zatrudnienia = 15-09-2011
Proponowane wynagrodzenie =  2300 brutto

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = Bibliotekoznawcze; min. licencjat
Dodatkowe wymagania = Pracujemy po polsku i po angielsku
Inne wymagania = Duża elastyczność i wszechstronność: porządkujemy książki, szkolimy, tworzymy prezentacje ppt...
Wymagane dokumenty = CV z dokładnymi informacjami o uzyskanych już dyplomach itp.

Serwis EBiB Praca

69

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Warszawski Uniwersytet Medyczny
poszukuje kandydata na stanowisko
Bibliotekarz systemowy
Nr ref. APK-2/1210-28/2011


Główne zadania:

•    koordynacja procesów związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu bibliotecznego,
•    organizacja i kontrola pracy wszystkich modułów ww. systemu,
•    odpowiedzialność za zgodność operacji w ww. systemie z obowiązującymi normami i przepisami,
•    szkolenia personelu bibliotecznego w zakresie obsługi ww. systemu,
•    współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z Działem Informatyki i producentem oprogramowania,
•    kontrola ciągłości pracy procesów bibliotecznych i serwera systemu Aleph.


Wymagania:
•    wykształcenie: wyższe bibliotekarskie lub/i informatyczne,
•    biegła znajomość języka angielskiego,
•    doświadczenie w pracy w bibliotece na stanowisku bibliotekarza systemowego min. 2 lata,
•    znajomość struktury bazy danych (tablic) w ORACLE’u, umiejętność wyszukiwania, składnia SQL’a,
•    znajomość struktury baz danych w ALEPHie, struktury katalogów, struktury tablic, przeznaczenie tablic,
•    podstawowy poziom znajomości XMLa, HTMLa ,
•    podstawowa znajomość UNIXa i edytora vi.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    CV, list motywacyjny
•    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 8 lipca 2011r.

Serwis EBiB Praca

70

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Dyrektor Instytutu Geodezji i Kartografii ogłasza konkurs na stanowisko:
Redaktora biblioteki cyfrowej
w Ośrodku Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej IGiK.
Główny zakres obowiązków obejmuje:
tworzenie i prowadzenie biblioteki cyfrowej,
tworzenie, aktualizację i bieżącą obsługę baz danych bibliograficznych i pełno-tekstowych,
utworzenie, prowadzenie i bieżącą aktualizację witryny internetowej biblioteki cyfrowej,
obsługę biblioteki cyfrowej i współpracę z Biblioteką tradycyjną oraz z użytkownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
współpracę z Federacją Bibliotek Cyfrowych i z innymi bibliotekami cyfrowymi oraz bazami danych w kraju i zagranicą.
Wymagania kwalifikacyjne:
wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu informacji naukowej i studiów bibliologicznych lub absolutorium na ww. kierunku studiów,
kursy i szkolenia specjalistyczne z ww. zakresu: pożądane,
dobra, udokumentowana znajomość języka angielskiego.
Wymagane umiejętności:
znajomość profesjonalnych programów specjalistycznych takich, jak dLibra, FineReader, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop,
pożądana znajomość programów takich, jak CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign,
biegła znajomość obsługi komputera, środowiska Windows oraz aplikacji biurowych Office.
Doświadczenie zawodowe: pożądane na takim lub podobnym stanowisku.
Cechy osobowościowe:
komunikatywność,
umiejętność organizowania pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole,
chęć kształcenia się i podnoszenia kwalifikacji,
wysoki poziom kultury osobistej.
Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
CV i list motywacyjny,
prosimy o umieszczenie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko redaktora biblioteki cyfrowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.)".
Termin składania zgłoszeń upływa dnia 6 lipca 2011 roku.

Serwis EBiB Praca

71

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Informacje:

http://www.wimbp.rzeszow.pl/aktualnosci … pracy.html

Serwis EBiB Praca

72

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje kandydata na stanowisko

Bibliotekarz systemowy

Nr ref. APK-2/1210-28/2011

koordynacja procesów związanych z wdrożeniem zintegrowanego systemu bibliotecznego,
organizacja i kontrola pracy wszystkich modułów ww. systemu,
odpowiedzialność za zgodność operacji w ww. systemie z obowiązującymi normami i przepisami,
szkolenia personelu bibliotecznego w zakresie obsługi ww. systemu,
współpraca w zakresie powierzonych obowiązków z Działem Informatyki i producentem oprogramowania,
kontrola ciągłości pracy procesów bibliotecznych i serwera systemu Aleph.

Wymagania:
• wykształcenie: wyższe bibliotekarskie lub/i informatyczne,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie w pracy w bibliotece na stanowisku bibliotekarza systemowego min. 2 lata,
• znajomość struktury bazy danych (tablic) w ORACLE’u, umiejętność wyszukiwania, składnia SQL’a,
• znajomość struktury baz danych w ALEPHie, struktury katalogów, struktury tablic, przeznaczenie tablic,
• podstawowy poziom znajomości XMLa, HTMLa ,
• podstawowa znajomość UNIXa i edytora vi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV, list motywacyjny
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych
Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do dnia 5 sierpnia 2011r.

Serwis EBiB Praca

73

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Więcej informacji:

http://www.bn.org.pl/ogloszenia/119-med … karza.html

Serwis EBiB Praca

74

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Legionowie zatrudni osobę na stanowisko instruktora bibliotecznego

I. Niezbędne wymagania:
1. wykształcenie bibliotekarskie wyższe lub średnie,
2. doświadczenie na stanowisku bibliotekarza,
3. dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu bibliotecznego MAK (lub innego),
4. bardzo dobra znajomość zagadnień merytorycznych.

II. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami),
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Serwis EBiB Praca

75

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu
Dokładny adres = ul. Kościuszki 4, 50-038 Wrocław
Data złożenia oferty = 28-07-2011
Data ważności ogłoszenia = 15-08-2011

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = obsługa czytelników, opracowanie zbiorów bibliotecznych
Tryb pracy = umowa zlecenie, także soboty i niedziele
Data zatrudnienia = 01-09-2011
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = bibliotekarz lub absolwent filologii polskiej,(także osoby z tytułem licencjata)
Dodatkowe wymagania = znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
Inne wymagania = dyspozycyjność,sumienność,chęć uczenia się i zdobywania nowych wiadomości
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca