Temat: SBP - od VII Forum, 2-3 IX 2011 do Kongresu IFLA, Wrocław 2017

to jest cytat:

Idea organizacji śródkadencyjnych spotkań w celu podsumowania półmetka kadencji zrodziła się w latach osiemdziesiątych, ale jej realizacja stała się możliwa dopiero wtedy, gdy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzyskało pełną niezależność od instytucji politycznych i państwowych.

Tegoroczne spotkanie (2-3 września 2011), podobnie jak wszystkie poprzednie, miało swoją część oficjalną i roboczą. W tej pierwszej przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego starała się godnie zastąpić wciąż zmagającego się z kontuzją ministra Bogdana Zdrojewskiego (który jednak we Wrocławiu pojawił się na otwarciu nowego mostu w obecności premiera Donalda Tuska) i przedstawiła Narodowy (a jakże, teraz wszystko mamy narodowe) Program Czytelnictwa. Jest w nim mowa o wszystkim, z wyjątkiem wystarczających na aktualizację księgozbiorów bibliotek publicznych środków finansowych. To znaczy będą pieniądze, ale jednak w znacznie niższej wysokości niż w najlepszym 2008 roku, kiedy po raz pierwszy, i jak dotąd jedyny po 1989 r., wskaźnik zakupów na 100 mieszkańców przekroczył 10. Warunkiem zaś zapewnienia aktualizacji jest wskaźnik dwukrotnie wyższy.

Następnie ta sama pani rozpoczęła serie wręczania odznaczeń i wyróżnień. Wręczyła mianowicie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.. Wręczano też medale SBP „W dowód uznania”. Po raz 28. wręczono też Nagrodę naukową SBP im. Adama Łysakowskiego. W założeniu (byłem pomysłodawcą tej nagrody i miał to być taki polski bibliotekoznawczy „Nobel”. Ale najpierw rozbito go na nagrody trzech stopni, a potem za osiągnięcia za różnego typu publikacje. W tym roku wręczono ich cztery, m.in. obecnym w Kiekrzu prof. Wiesławowi Babikowi (za książkę „Słowa kluczowe” i Andrzejowi Mężyńskiemu za udokumentowanie losów bibliotek warszawskich w okresie II wojny światowej. Nagrodę młodych za najlepszą pracę magisterską otrzymała Anna Kalińska z Wrocławia. Po raz pierwszy przyznano tytuł „Bibliotekarza Roku”. Została nią przedstawicielka okręgu podlaskiego Barbara Kuprel. Jedna z form nagrody był czek na 5000 zł. Wyróżniono też jej dziewięcioro rywali, w tym jednego mężczyznę.

Część robocza zaczęła się od przedstawienia sprawozdania Zarządu Głównego oraz relacja z pierwszych dwóch lat realizacji planu strategicznego SBP. W tym drugim przypadku autorka relacji, Maria Burchardt słusznie zauważyła, że ten plan to taki trochę inny plan działania, tyle, że na dłuższy okres, bo ów plan nie wskazuje żadnej szczególnej strategii jeśli chodzi o cele strategiczne czy formy ich osiągania.
Istotnym novum była informacja, że jedna z form uczczenia 100-lecia SBP będzie zwołany we Wrocławiu w 2017 roku Kongres IFLA. Wszystkie wymagane zgody ze strony władz państwowych i Wrocławia już są, pozostaje tylko aprobata władz IFLA.

Bardzo długo trwała prezentacja Stowarzyszeniowego projektu ustawy o bibliotekach. Andrzej Tyws chciał bowiem ukazać jej filozofie oraz wynikające z niej rozwiązania. W dyskusji uznano projekt za wyjątkowo udany.

Sam jednak jestem dość sceptyczny, zarówno gdy chodzi o szansę jego „przejścia” przez Sejm i Senat bez daleko idących „ulepszeń”, jak też o jego celowość. Uważam, że biblioteki szkół wyższych i szkolne swoje ustawy mają – w prawie o szkolnictwie wyższym i w prawie oświatowym.

Najbardziej żywą częścią forum były panele dyskusyjne. Niestety, zrezygnowano z symultanicznie przeprowadzonych trzech paneli, podczas których można by wszechstronnie przedyskutować poruszane kwestie i skrócono do 50 minut każdy – w tej sytuacji – już tylko pseudo-panel.

Bo na dyskusje musiało wystarczyć po 10 minut. A przedmiotem dyskusji miały być: badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych, priorytety kształcenia i pragmatyka zawodu oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku SBP.

Najciekawszy wniosek przedstawiła referująca jedna z kwestii prof. Maria Próchnicka: o ustanowienie przez SBP komisji akredytującej ośrodki kształcenia bibliotekarzy, który w wyniku głosu Ewy Rozkosz rozszerzono na wniosek o akredytowanie także szkoleń i kursów dla bibliotekarzy. Nastąpiła ich bowiem daleko idąca inflacja i coraz większe mijanie się oczekiwań z realizacją.

W ogóle stwierdziłem, że coś się w SBP ruszyło.

Nawet wnioski w dyskusji zgłaszane w ostatnich latach, także dwa lata temu na Krajowym Zjeździe Delegatów uznane wtedy za kontrowersyjne, tym razem już zdawały się zgoła oczywiste. Widać było więcej młodych ludzi,  (niektórzy z nich żywo dyskutowali podczas obrad i w kuluarach) oraz więcej entuzjazmu i rzeczowości. Jeśli ta atmosfera powtórzy się także za dwa lata, gdy zjadą się delegaci, będzie można mówić o szansach na pozytywny przełom w środowisku.

źródło:
Stefan Kubów
03 września 2011
http://stefanku1.blog.onet.pl/

z programu  Forum
2 września
Sesja I (ogólna):

   1. Otwarcie Forum (Elżbieta Stefańczyk)
   2. Wprowadzenie sztandaru SBP
   3. „Ci, którzy odeszli” – odczytanie listy członków SBP zmarłych w okresie od Krajowego Zjazdu Delegatów do VII FORUM
   4. Powołanie Prezydium Forum
   5. Zatwierdzenie porządku obrad
   6. Wystąpienie przewodniczącej SBP Elżbiety Stefańczyk
   7. Narodowy Program Czytelnictwa (Bogdan Zdrojewski, MKiDN)
   8. Dekoracje odznaczeniami zasłużonych bibliotekarzy i działaczy SBP
   9. Wręczenie nagród w konkursach SBP: Nagroda Naukowa im. Adama Łysakowskiego, Nagroda Młodych im. Prof. Marii Dembowskiej, Bibliotekarz Roku


Sesja II: Ocena działalności SBP od KZD do VII FORUM
   1. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
   2. Realizacja „Programu działania SBP na lata 2009-2013”. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w okresie 31 maja 2009 – 2 września 2011 (M.Przybysz)
   3. Wystąpienie przewodniczącej  Głównej Komisji Rewizyjnej Elżbiety Zaborowskiej
   4. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdania z działalności SBP

Sesja III: Realizacja „Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021” 

   1. Realizacja „Strategii SBP …”. Etap I – 2010-2011 (Maria Burchard)
   2. Panele dyskusyjne dot. realizacji :Strategii SBP…”:

2.1 Ustawa o bibliotekach. Projekt SBP (prezentacja: Andrzej Tyws; moderator Jolanta Stępniak)

Dyskusja 

3 września
c.d. Sesji III. Panele dyskusyjne :
2.2. Badanie efektywności bibliotek publicznych i pedagogicznych (prezentacje: prof. Ewa Głowacka, Lidia Derfert-Wolf/Elżbieta Górska; moderator Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska)
2.3. Priorytety kształcenia i pragmatyka zawodu bibliotekarza (prezentacje: prof. Maria Próchnicka, Danuta Konieczna; moderator Ewa Kobierska-Maciuszko)
2.4.  Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku SBP (prezentacje: Agata Szczotka-Sarna, Joanna Chapska; moderator Piotr Marcinkowski)

12. 00 –  13.00 Dyskusja, podsumowanie Forum, przyjęcie uchwał i wniosków

http://sbp.pl/konferencje/konferencja/p … ja_id=2518

foto
http://pl-pl.facebook.com/Stowarzyszeni … ch?sk=wall

SBP na Twitterze!
http://twitter.com/#!/SBP_pl

Ostatnio edytowany przez Tadeusz (2011-09-05 04:39:43)

Odp: SBP - od VII Forum, 2-3 IX 2011 do Kongresu IFLA, Wrocław 2017

Tadeusz napisał/a:

Najciekawszy wniosek przedstawiła referująca jedna z kwestii prof. Maria Próchnicka: o ustanowienie przez SBP komisji akredytującej ośrodki kształcenia bibliotekarzy, który w wyniku głosu Ewy Rozkosz rozszerzono na wniosek o akredytowanie także szkoleń i kursów dla bibliotekarzy. Nastąpiła ich bowiem daleko idąca inflacja i coraz większe mijanie się oczekiwań z realizacją.

To rzeczywiście ciekawa inicjatywa, chociaż efekty mogą być tyleż interesujące, co ryzykowne. Dość dziwnie (zabawnie?) wyglądałaby sytuacja, w której kierunek, który uzyskał akredytację PKA, nie uzyskałby akredytacji SBP. Poza tym sądzę, że będzie to miało sens wówczas, gdy wykształcenie bibliotekarskie stanie się wymaganym standardem we wszystkich typach bibliotek. W przeciwnym razie przerodzi się to w zabawę typu "Certyfikat Biblioteka+", czyli o umiarkowanym stopniu sensowności. No i oczywiście należałoby wytłumaczyć niektórym funkcjonariuszom SBP, po co pracownikowi biblioteki wykształcenie bibliotekarskie.

Ostatnio edytowany przez Michał Grzeszczuk (2011-09-04 18:19:22)

3

Odp: SBP - od VII Forum, 2-3 IX 2011 do Kongresu IFLA, Wrocław 2017

Cytat, którym rozpocząłem ten wątek pochodzi oczywiście z blogu p. Stefana Kubowa.

A odnośnie "funkcjonariuszy SBP"  o których wspomina p. Michał Grzeszczuk, to zapewne miał na myśli członków komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, czyli p. Jerzego  Krawczyka – członka  Zarządu Głównego SBP, przewodniczącego  Zarządu Oddziału SBP w Krakowie oraz  p. Jadwigę Kosek – przewodniczącą Zarządu Okręgu Małopolskiego SBP w Krakowie, którzy zasłużyli się w wyborze p. Jerzego Woźniakiewicza na stanowisko dyrektora WBP w Krakowie.

http://forum.nowyebib.info/pun/viewtopi … 20&p=3
http://forum.nowyebib.info/pun/viewtopi … 20&p=4

Ostatnio edytowany przez Tadeusz (2011-09-04 20:00:37)