176

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Dokładny adres = ul. Ostrowskiego 22, 53-238 Wrocław
Data złożenia oferty = 23-05-2013
Data ważności ogłoszenia = 23-06-2013

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz
Zakres obowiązków = Prowadzenie Biblioteki, w tym opracowanie zbiorów, udostępnianie i in.
Tryb pracy = Pełen etat
Data zatrudnienia = 03-06-2013 r.
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe kierunkowe
Dodatkowe wymagania = biegła obsługa komputera,znajomość formatu Marc21, mile widziana znajomość systemu Prolib, j. angielski w stopniu komunikatywnym, doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece
Inne wymagania = odpowiedzialność, pracowitość, umiejętność pracy z ludźmi
Wymagane dokumenty = CV oraz list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

177

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka, Szkoła
Dokładny adres = Kraków
Data złożenia oferty = 19-06-2013
Data ważności ogłoszenia = 20-06-2014

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz, nauczyciel
Zakres obowiązków =  udostępnianie zbiorów z wypożyczalni i czytelni, udzielanie informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

Tryb pracy = Pełny etat, lub część etatu
Data zatrudnienia = 19-06-2013
Proponowane wynagrodzenie =  1200zł netto

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = kierunkowe: Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo, specjalizacja nauczycielska, uprawnienia nauczycielskie
Dodatkowe wymagania = znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy kategorii B, kurs biblioterapii II stopnia
Inne wymagania = dyspozycyjność,
sumienność i zaangażowanie w pełnione obowiązki,komunikatywność,zainteresowanie literaturą (głównie podróżniczą)

Wymagane dokumenty = CV

Serwis EBiB Praca

178

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
Dokładny adres = Grodzisk Mazowiecki, ul. Spółdzielcza 9
Data złożenia oferty = 13.06.2013
Data ważności ogłoszenia = 28.06.2013

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz/ Animator kultury
Zakres obowiązków = - Realizacja automatyzacji procesów bibliotecznych (działu Mediateki) oraz koordynowanie działem multimediów,
- Prowadzenie zajęć edukacyjnych, plastycznych, literackich z dziećmi oraz młodzieżą,
- Udostępnianie komputerów, gier, filmów, audiobooków i pomoc w korzystaniu z nich,
- Organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, spotkań autorskich  itp.,
- Planowanie procesu animacji kultury,
- Pozyskiwanie środków finansowych na organizowane imprezy.

Tryb pracy = pełny etat
Data zatrudnienia = 01.07.2013
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie =
Dodatkowe wymagania = Biegła obsługa komputera i Internetu, dodatkowym atutem będzie znajomość programów graficznych oraz umiejętność pisania projektów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub unijnych.
Inne wymagania = Aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów, zaangażowanie w rozwój biblioteki, zmysł estetyczny i inwencja twórcza, terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność.
Wymagane dokumenty = CV, List motywacyjny

Serwis EBiB Praca

179

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Główna AON
Dokładny adres = Warszawa,al.Chruściela
Data złożenia oferty = 24-06-2013
Data ważności ogłoszenia = 30-06-2013

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = bibliotekarz
Zakres obowiązków = praca w Dziale Udostępniania, obsługa czytelników
Tryb pracy = praca zmianowa, dyżury w soboty
Data zatrudnienia = 01-08-2013
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wyższe kierunkowe
Dodatkowe wymagania = język angielski, obsługa komputera
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

180

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Więcej informacji:

http://www.kariera.pl/oferta/praca/936158/

Serwis EBiB Praca

181

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko asystenta w Pracowni Badań Czytelnictwa w Instytucie Książki i Czytelnictwa.

Zgłoszenia są przyjmowane do 19 lipca 2013 r.

Serwis EBiB Praca

182

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Więcej informacji:

http://www.pracuj.pl/praca/bibliotekarz … 6607045E0B

Serwis EBiB Praca

183

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

Więcej informacji:

http://praca.trovit.pl/index.php/cod.fr … pe.1/pop.0

Serwis EBiB Praca

184

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Biblioteka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia
Dokładny adres = Kraków, ul. Krowoderska 73
Data złożenia oferty = 05-09-2013
Data ważności ogłoszenia = 09-09-2013

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Bibliotekarz
Zakres obowiązków = Bieżąca obsługa użytkowników w czytelni i wypożyczalni, katalogowanie
Tryb pracy = 3/4 etatu
Data zatrudnienia = 20-09-2013
Proponowane wynagrodzenie =

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = kierunkowe
Dodatkowe wymagania = znajomość obsługi komputera, umiejętność katalogowania mile widziana
Inne wymagania = gotowość do dyżurów popołudniowych i w weekendy, dyspozycyjność
Wymagane dokumenty = CV, list motywacyjny

Serwis EBiB Praca

185

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Polski Instytut Spraw Międzynarodowych - Biblioteka
Dokładny adres = Warszawa, ul. Warecka 1A
Data złożenia oferty = 14-08-2013
Data ważności ogłoszenia = 30-08-2013

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = stażysta
Zakres obowiązków = aktualizacja rekordów KHW zgodnie z danymi NUKAT
Tryb pracy = staż
Data zatrudnienia = staż można rozpocząć w dowolnym dniu od 02 września do 15 października
Proponowane wynagrodzenie =  staż bezpłatny

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = student/absolwent bibliotekoznawstwa
Dodatkowe wymagania =
Inne wymagania =
Wymagane dokumenty = CV

Serwis EBiB Praca

186

Odp: Ogłoszenia nieaktualne

DANE PRACODAWCY
Nazwa instytucji = Fundacja Kolegium Europejskie
Dokładny adres = ul. Nowoursynowska 84, 02-797 Warszawa
Data złożenia oferty = 11-09-2013
Data ważności ogłoszenia = 24-09-2013

OPIS PRACY
Oferowane stanowisko = Młodszy dokumentalista (młodszy bibliotekarz)
Zakres obowiązków = 1. Udział w dyżurach bibliotecznych według ustalonego harmonogramu. 2. Udział w pracach katalogowych i rejestracja nabytków. 3. Współpraca z pozostałymi pracownikami i przełożonym w ramach działalności informacyjnej prowadzonej przez Bibliotekę Kolegium Europejskiego. 4. Pomoc użytkownikom w korzystaniu z zasobów bibliotecznych. 5. Współpraca z innymi serwisami i pracownikami dla zapewnienia sprawnej realizacji celów Kolegium Europejskiego. 6. Wykonywanie poleceń zleconych przez bezpośredniego przełożonego i Pracodawcę.
Tryb pracy = Pełen etat, umowa o pracę, praca zmianowa i raz w miesiącu w soboty (Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-22:00, dyżur sobotni raz w miesiącu, w soboty praca w godzinach 10:30-18:30)
Data zatrudnienia = 01-10-2013
Proponowane wynagrodzenie =  od 3000 zł netto

DANE KANDYDATA
Wykształcenie = wykształcenie wyższe, najlepiej z zakresu bibliotekoznawstwa / informacji naukowej
Dodatkowe wymagania = bardzo dobra znajomość języka angielskiego, znajomość drugiego języka będzie dodatkowym atutem, bardzo dobra znajomość obsługi komputera, przynajmniej podstawowa wiedza dotycząca Unii Europejskiej, formatu MaRC21 oraz zasad katalogowania
Inne wymagania = gotowość do podjęcia pracy w systemie zmianowym, gotowość do pełnienia dyżurów w soboty, gotowość do dalszego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, cechy i umiejętności: punktualność, skrupulatność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań, samodzielność i inwencja w wykonywaniu powierzonych zadań, koleżeńskość, komunikatywność, umiejętność pracy w międzynarodowym zespole
Wymagane dokumenty = życiorys wyłącznie w formacie EUROPASS wraz ze zdjęciem oraz list motywacyjny

KONTAKT
Adres kontaktowy = rekrutacja.biblioteka.pl@coleurope.eu z obligatoryjnym tematem "Rekrutacja – młodszy dokumentalista"
Uwagi = Dodatkowe informacje o Bibliotece Kolegium Europejskiego w Natolinie można uzyskać pod adresem www.library.coleurop.pl. Zapraszamy do składania dokumentów również za pośrednictwem oficjalnego ogłoszenia pod adresem http://www.pracuj.pl/praca/mlodszy-doku … ta,3084385